Het architectonisch denken – en andere architectuurtheoretische opstellen

Cover - Het architectonisch denken – en andere architectuurtheoretische opstellen

De eerste druk van de Nederlandse editie van Het architectonisch denken verscheen in 1982. Sindsdien werd het boek enkele malen herdrukt. Voor het laatst in het begin van de jaren negentig. Het boek werd begroet als een belangrijke bijdrage aan het historisch architectuuronderzoek. Architectuurgeschiedenis en architectionische objecten worden door de auteurs niet langer op zichzelf beschouwd, maar geplaatst en gewaardeerd binnen de veranderde maatschappelijke context. Voor het eerst wordt hier het conceptuele systeem van de architectuur onderzocht in relatie met de specifieke maatschappijformatie. Het architectonisch denken heeft de afgelopen jaren zijn waarde voor het architectuuronderwijs bewezen.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub