Henry van de Velde: The Artist as Designer

Deze Engelstalige publicatie, geschreven door grafisch vormgever en schrijver Richard Hollis, is rijkelijk geïllustreerd met meer dan 400 afbeeldingen.

Henry van de Velde (1863–1957) is een sleutelfiguur in de geschiedenis van de moderne vormgeving. Zijn werkgebied was wonderbaarlijk divers: van meubels over juwelen en kledij tot interieur en volledige gebouwen. Zijn radicale ideeën over ontwerponderwijs werkten door in het Bauhaus.

Het boek is de eerste belangrijke studie over het werk van van de Velde in het Engels van de laatste 30 jaar. Hollis volgt de loopbaan van van de Velde van in zijn beginjaren als schrijver in België, over zijn toenadering tot de Engelse Arts-and-Crafts-beweging, zijn connecties met de literaire en artistieke avant garde in Parijs en ten slotte zijn faam in het Berlijn van vóór WOI. Hollis onderzoekt van de Velde’s levenslange streven naar een ‘nieuwe stijl’, gebaseerd op ratio, en zijn rol als pionier in de ‘nieuwe achitectuur’ in het Interbellum.

Hollis schetst een figuur die opvallend eigentijds is. Van de Velde verzoende esthetische vrijheid en marktwerking en geloofde in de sociale kracht van kunst in een tijdperk van groeiend nationalisme. Hij baande de weg van Art Nouveau naar Modernisme.

Richard Hollis schreef eerder al Graphic Design: A Concise History (1994), Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style 1920–1965 (2006), en About Graphic Design (2012). Hij werkte samen met kunstcriticus en schrijver John Berger en gaf diens legendarische publicatie Ways of Seeing (1972) vorm. 

Een uitgave van Occasional Papers

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners