Eindbrochure en manifest Pilootprojecten Productief Landschap

De Pilootprojecten Productief Landschap zorgen voor wervende beelden en concepten waarmee ze andere initiatieven en projecten willen inspireren. Ze gebruiken ontwerpend onderzoek om het beleid voor te bereiden of af te toetsen, in beeld te brengen welke mogelijkheden een omgeving biedt en welke kansen er schuilen in een uitdaging.

Het ILVO heeft in nauwe samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester de Pilootprojecten Productief Landschap gecoördineerd. Daarmee wilden de partners een interessante wisselwerking tot stand brengen tussen de primaire sector en het (planologisch) beleid. Het werd een zoektocht naar vernieuwende concepten en grensverleggende projecten die organisatorisch, stedenbouwkundig en architecturaal buiten de bestaande kaders en concepten durfden te denken. De pilootprojecten willen samenwerking tot stand brengen boven de verschillende sectoren heen. Door samen te werken tussen landbouwers, beleid en maatschappij wil men ruimtelijke, fysische en bedrijfs economische processen opnieuw beter op elkaar afstemmen. Die processen willen model staan voor de ontwikkelingen die we in de toekomst voor ogen hebben. De realisatie van de projecten kan er bovendien toe leiden dat bestaande beleidsmatige en wettelijke kaders worden geherevalueerd. Het proces wordt gemonitord en opgevolgd, de middelen worden gericht ingezet en de nodige deskundigheid wordt aangesproken om met de verworven inzichten innovatie mogelijk te maken en de slaagkans van de projecten te vergroten.

Lees de brochure digitaal of download de pdf-versie via de website van het Team Vlaams Bouwmeester

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners