Duurzaam Bouwen in Vlaanderen

Momentopname in 10 projecten
cover Duurzaam Bouwen in Vlaanderen (c) Vlaamse Overheid

Hoe willen we in de toekomst in Vlaanderen samen leven, wonen en werken? De gebouwen waarin we wonen en werken zijn vaak slecht voorzien op toekomstige veranderingen en dragen weinig bij tot het sociale weefsel of het creëren van levende kernen. De manier waarop we bouwen heeft ook een belangrijke invloed op onze mobiliteit en ruimte.

Vlaanderen wil evolueren naar een groen en dynamisch stedengewest. Dit impliceert dat er ook duurzaam dient gebouwd en gewoond. De Europese Unie heeft hiervoor op het vlak van energieprestatie al duidelijke richtlijnen vastgelegd: vanaf 2019 mogen overheden alleen nog nieuwe gebouwen in gebruik nemen die aan het concept van ‘bijna energieneutrale gebouwen’ voldoen en in 2021 moeten alle nieuwe gebouwen ‘bijna energieneutrale gebouwen’ zijn.

In een nieuwe publicatie van de Vlaamse overheid worden tien vooruitstrevende bouwprojecten gebundeld, bedoeld om te inspireren en een constructieve discussie te voeden over hoe we in Vlaanderen (gaan) wonen en bouwen. Het boek biedt een staalkaart van een aantal projecten die de voorbije jaren tot stand zijn gekomen. Er is geopteerd voor verschillende types van projecten aan bod te laten komen, zoals sociale woningbouw, woonzorgcentra, ziekenhuizen, kantoren, scholen en infrastructuur voor sport en toerisme. Het boek houdt naast duurzaam wonen en bouwen veel meer in dan enkel het streven naar een ultieme energieprestatie.

De publicatie is een initiatief van het Team Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse overheid.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub