De school als bouwheer. Gids voor kwaliteitsvolle schoolarchitectuur

Cover - De school als bouwheer. Gids voor kwaliteitsvolle schoolarchitectuur

Er heerst een grote 'bouwnood' bij de Vlaamse scholen. Om aan deze nood tegemoet te komen, nam de Vlaamse Regering in 2006 twee beslissingen: vanuit de reguliere financiering jaarlijks meer middelen investeren in schoolgebouwen en een eenmalige financiële inhaalbeweging via publiek-private samenwerking (PPS). Meer scholen zullen aldus ruimte krijgen om hun bouw- en verbouwplannen werkelijkheid te zien worden. Maar ook zonder financiële krapte is er een probleem. Vaak bestaat er een discrepantie tussen de infrastructuur en de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het inclusief onderwijs. Doorgaans ontbreekt het schooldirecties en -besturen aan tijd om zich inhoudelijk te verdiepen in het onderwerp. Bovendien voelen ze zich vaak onvoldoende competent om het bouwproces van een school te leiden en hun ideeën in de juiste technische taal te communiceren naar de architect toe.

Dit boek wil schooldirectie, -bestuur en -team inhoudelijk sterker maken als partners in een ontwerp- en bouwproces. De verantwoordelijkheid voor een kwaliteitsvol schoolgebouw wordt mee in handen van de schooldirecties en het schoolteam gelegd. Het bouwproces wordt door de auteurs zowel in de tijd als in de ruimte bekeken. Het eerste deel van het boek beschrijft de verschillende stappen van het bouwproces. Het tweede deel gaat dieper in op de achterliggende visie van de schoolarchitectuur. Daarbij gaat het niet alleen over 'het gebouw', maar ook over de omgeving waarin het is ingeplant, het domein waarop het zich situeert én het microniveau van de 'kamer', d.w.z. de lokalen of min of meer afgebakende ruimtes waaraan een bepaald gebruik is toegeschreven: klaslokalen, de werkplaatsen, de bibliotheek, ...

Ten slotte biedt het boek een checklist met àlle vragen die de school zich als bouwheer gedurende het bouwproces moet stellen. Dit praktische hulpmiddel wil scholen ondersteunen zodat ze mee de verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor het construeren van een kwaliteitsvol schoolgebouw. 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub