De gesproken stad - gesprekken over Kinshasa

De gesproken stad - gesprekken over Kinshasa

De gesprekken die Filip De Boeck en Koen Van Synghel met vier inwoners van Kinshasa voerden in het kader van de tentoonstelling Kinshasa, de imaginaire stad, zijn nu te boek gesteld. Het VAi won met deze tentoonstelling de gouden leeuw tijdens de architectuurbiënnale van Venetië in 2004. 

In De gesproken stad, gesprekken over Kinshasa gaan de auteurs in conversatie met een aantal Kinois. Aan de hand van een viertal gesprekken wordt gerefelecteerd over de specifieke aard van stedelijkheid in de context van centraal Afrika. 

In deze gesprekken wordt de stad niet alleen verkend aan de hand van haar materiële verschijnen, haar falende infrastructuur, haar aarzelende technologie of de fysieke verschijningsvorm van haar crisis.

De teksten tonen de stad ook en vooral als mentale ruimte en tekenen de georgrafie van een specifiek stadsimaginaire dat vorm krijgt doorheen een veelal immateriële stadsinfrastructuur van lichamen en woorden. De stad wordt hier besproken en verbeeld in relatie tot het lichaam, seksualiteit, geld, dood en waanzin.

Naast een dvd met de vier gesprekken bestaat dit boek verder uit een inleidend essay van beide auteurs, de tekst van de vier interviews en een literaire tekst waarin de schrijver Vincent Lombume Kalimasi zijn relatie tot Kinshasa beschrijft.

Meer info over de tentoonstelling Kinshasa Kinshasa Tales of the invisible city.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners