De geheimen van een middeleeuws gebouw

Cover - De geheimen van een middeleeuws gebouw

Er is in Nederland een zeer bijzonder boek in atlasformaat uitgekomen dat in woord en beeld een middeleeuws gebouw ontleed. Het is absoluut uniek in zijn soort omdat het een kerktoren uit 1474 in vele ingekleurde schaaltekeningen in- en uitwendig vastlegt. Daarnaast is er een studie verricht over de gang van zaken bij de bouw ervan, ook met vele figuren toegelicht. Titel: De geheimen van een middeleeuws gebouw, ondertitel: De toren van Leende in woord en beeld ontleed, Auteur Max Farjon ISBN 978-90-812572-4-4. Het boek kon tot stand komen met royale subsidies van Gemeente Heeze-Leende, provincie N-B, Anjerfonds, grote banken en particulieren. Leende ligt dicht bij de Belgische grens. Het is misschien overbodig om te vertellen dat in de late middeleeuwen ons dorp (met zijn bijzondere toren) deel uitmaakte van het Hertogdom Brabant met Brussel als hoofdstad. De cultuur die deze toren voortbracht is dezelfde als die van vele van torens in uw land. Deze verwantschap zou een reden te meer kunnen zijn dat het boek ook in uw land belangstelling zou hebben. Mijn vraag is of u genegen bent er een bespreking in uw blad of op uw site aan te wijden. Als dat zo is zal ik u graag een recensie-exemplaar toezenden. U mag dat houden als er een bespreking in uw blad wordt opgenomen Meer bijzonderheden over het boek vindt u op www.detorenvanleende.nl

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners