De geest van kunst & ambacht aan Sint-Lucas Gent

Het boek De geest van kunst & ambacht aan Sint-Lucas Gent gaat over de missie van een kunstschool. Het behandelt facetten van een identiteit waarop alumni van Sint-Lucas Gent trots op mogen zijn, omdat dit instituut er werkelijk toe deed en doet. In woord en beeld komt de wordingsgeschiedenis aan bod, van 1862 tot heden.

Facetten van de onderwijsprogramma's en aldaar geproduceerde artistieke creaties worden gepresenteerd. Sleutelmomenten in onderwijsvernieuwingen worden geduid, vooringenomenheden in vraag gesteld. Dat is nodig want met de kennis van de specifieke geschiedenis van het hoger kunst- en architectuuronderwijs is het meestal pover gesteld. 

Ontelbare illustraties werden ontleend aan het opleidingsarchief Fonds Sint-Lucas Gent: affiches, tekeningen, foto's, schetsen, etc. Het beeldmateriaal legt als het ware de canon vast van het onderwijs aan dit hoger instituut. De illustraties zijn niet alleen snapshots van een veranderingsproces - of de intentie daarvoor - zij vertellen ook iets over het statuut van wat afgebeeld wordt, over de ambities van de maker, over kunde en beeldende kunst.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners