De architectuur van kennis.

De bibliotheek van de toekomst
De architectuur van kennis. De bibliotheek van de toekomst

In 'De architectuur van kennis. De bibliotheek van de toekomst' presenteren internationale deskundigen hun nieuwe inzichten in en vooruitblikken op de toekomst van de bibliotheek, reservoir van publieke kennis en collectieve geheugen.

Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst eruit? Nu informatie en communicatie alomtegenwoordig zijn en de grenzen tussen het produceren en consumeren van informatie steeds meer vervagen, dient de dringende vraag zich aan wat een openbare bibliotheek zou kunnen zijn. De traditionele opvatting van een bibliotheek in een academisch omgeving met een officiële collectie en een vaste staf van medewerkers is aan het wankelen gebracht.

Als typologie kan de bibliotheek bogen op een rijk verleden als een belangrijk element in de openbare ruimte van de stad. Ook als gebouw vormen bibliotheken van oudsher een vaste bestemming, en daarvan maken overheden tot op de dag van vandaag graag gebruik om het imago van de stad te verhogen. Tegelijkertijd vergroten steeds meer bibliotheken hun fysieke bereik, met de komst van webbrowsers, online retrievalsystemen en andere nieuwe media. Welke vorm en positie zal hun fysieke structuur moeten krijgen om stand te houden te midden van alle veranderingen die plaatsvinden in dit van informatie doordrenkte deel van de samenleving – nu en in de toekomst?
Bron: naipublishers.nl

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners