Conflicts Politics Construction Privacy Obsession. Materials on the Work of Christian Kerez

Cover - Conflicts Politics Construction Privacy Obsession. Materials on the Work of Christian Kerez

De publicatie Conflicts Politics Construction Privacy Obsession. Materials on the Work of Christian Kerez is een catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling die in het najaar van 2008 in de internationale kunstcampus deSingel te zien is. De tentoonstelling is de eerste solotentoonstelling in het buitenland van de Zwitserse architect Christian Kerez, bekend van het Kunstmuseum in Vaduz (Liechtenstein) en van het ontwerp voor het Museum voor Moderne Kunst in Warschau (Polen).

Conflicts Politics Construction Privacy Obsession biedt geen overzicht van Kerez' oeuvre, maar belicht vier welbepaalde 'momenten' uit zijn werk. In deze momenten gaat het niet alleen om vier verschillende gebouwen, maar ook om vier verschillende manieren om naar een gebouw te kijken. (...) Christian Kerez begrijpt architectuur als een totaalpraktijk. Met zijn presentatie wil hij vooral aspecten tonen, die in tentoonstellingen zelden aan bod komen: conflicten met bouwheren, met de politiek, de blootstelling aan de media, complexe bouwtechnische aspecten, eigen gewaarwordingen en persoonlijke obsessies. (...)

Bron: desingel.be

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub