Catalogus / Ben Murphy. The Riverbed

Ben Murphy. The Riverbed

In een afgelegen berggebied in het zuidoosten van Spanje woont een groep multiculturele non-conformisten in een eigen geschapen paradijs. In het boek 'The Riverbed' toont fotograaf Ben Murphy beelden van zijn tienjarige studie van deze nomaden die in de bergen van Andalusië een nieuwe gemeenschap vormen.

Ben Murphy
Het werk van Ben Murphy zoomt in op menselijke interventies in een geconstrueerde ruimte of plaats. Murphy’s foto’s zijn portretten van gebouwde omgevingen die de identiteit van hun bewoners blootleggen. Hij is gefascineerd door de notie van verval; van gebouwen, objecten en mensen. Hoe verhouden we ons tot de wereld via de dingen die ons omringen en hoe uiten we onze identiteit via onze creaties? Hoe proberen we standvastigheid en betekenis in onze levens te brengen wanneer alles vergankelijk is? Hoe scheppen we orde, een veiligheidsgevoel, een zekere individualiteit en comfort, een eigenheid? Murphy’s beelden kan je het best omschrijven als een melancholische reflectie op wat de filosoof Heidegger ‘Dasein’ noemde: de ervaring van in de wereld te staan.

De catalogus is te koop aan € 34,50 bij de ingang van de tentoonstelling. Bekijk de openingsuren.

Special edition
Het Vlaams Architectuurinstituut biedt een special edition van het boek aan van € 400 (inclusief genummerde print van een van de beelden uit de tentoonstelling). Stuur een email naar info@vai.be 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub