Cahier #3 Duurzaam ruimtegebruik

Cahier #3 Duurzaam ruimtegebruik - Ar-Tur en Kamp C

In dit cahier leest u de verslaglegging van de lezingenreeks 'Less is more - minder ruimte vraagt om meer architectuur'. Deze reeks organiseerden Kamp C en Ar-Tur in 2014.

De druk op de open ruimte in Vlaanderen is groot. En met de enorme woningbouwopgave waarvoor we staan, wordt deze alleen maar groter. Hoe kunnen we duurzaam en inventief omgaan met de schaarse ruimte? En hoe draagt goede architectuur hieraan bij? Hoe kun je de stijgende woonvraag en het duurzaam ruimtegebruik op elkaar afstemmen? Is het enkel een kwestie van (her)verdelen van de ruimte of gaat het om het vastleggen van prioriteiten?

De sprekers waren Thomas Rau (RAU architecten), Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck), Ruut van Paridon (Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten), Erik Wieërs (Collectief Noord architecten), Daniëlle Segers en Huib van Zeijl (Équipe voor architectuur en urbanisme), Marie-José Van Hee (Marie-José Van Hee architecten), Dimitri Minten en Tim Vekemans (RE-ST architecten).

Peggy Totté en Els Nulens schreven de korte verslagen van elke lezing. Wieland De Hoon bracht verslag uit van de afsluitende debatavond, waarin de sprekers met elkaar in gesprek gingen over een visie voor de toekomst.

Het cahier is gratis te downloaden als pdf of als gedrukt exemplaar te bestellen voor 14,29 euro via bol.com. Meer info vindt u op de website van Ar-Tur.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners