Brussel [her]verovert haar buitenruimte. De openbare ruimte in de Duurzame Wijkcontracten

cover van het boek Brussel [her]verovert haar buitenruimte (c) Michiel De Cleene

Brussel [her]verovert haar buitenruimte handelt over de openbare ruimte die is aangelegd in het kader van de Duurzame Wijkcontracten. Het wil de Brusselse aanpak van de openbare ruimte in een Europese context plaatsen, en licht werpen op de verbintenissen van het stadsbeleid inzake ecologische en sociale uitdagingen.

In de loop van de voorbije twintig jaar zijn de interventies in de openbare ruimte die werden uitgewerkt in het kader van de Duurzame Wijkcontracten significant geëvolueerd. Hoewel men aanvankelijk de aandacht enkel richtte op het wegennet, dragen de Duurzame Wijkcontracten nu actief bij tot de aanleg van echte ontmoetingsplaatsen. De werkwijzen die werden ontwikkeld waren in eerste instantie vrij eenvoudig, maar gaandeweg hebben ze steeds meer aan diepgang gewonnen. Door middel van korte theoretische essays, gesprekken met mensen uit de praktijk en realisaties belicht dit boek het specifieke karakter van de nieuwe werkwijzen die zijn ontwikkeld om de Brusselse openbare ruimte te [her]veroveren: reliance, reflexiviteit en manoeuvreerkunst.

Het is het derde deel in een reeks over de Wijkcontracten. Het eerste deel, met de titel In Brussel, dicht bij ons, Architectuur in de Wijkcontracten, is samengesteld door Maurizio Cohen en Marie-Françoise Plissart en gaat over de architectuurprojecten gerealiseerd binnen de Wijkcontracten. Een tweede deel, met de titel Brussel getoetst op inspraak, is samengesteld door Mathieu Berger en Pauline Beugnies en gaat over de participatieve dimensie van de Wijkcontracten.

De auteurs van Brussel [her]verovert haar buitenruimte zijn Aglaée Degros, mede oprichter van het onderzoeks- en ontwerpbureau Artgineering, en fotograaf Michiel De Cleene, die het boek heeft geïllustreerd. Verder zijn er bijdragen van Chris Younès (Kiezen voor regeneratieve verbindingen), Pascal Amphoux (Drie lessen over reflexiviteit) en Luc Gwiazdzinski (Over de manoeuvreerkunst); nawoorden van Ali Madanipour (voor de Engelse versie) en Arnold Reijndorp (voor de Nederlandse versie); en ontmoetingen met Benoit Moritz, Xavier Van Der Kelen, Marc Mohy, Vincent Degrune, Pierre Vanderstraeten, Laurence Jenard en Maarten Roels.

Aglaée Degros komt op 1 april 2014 in het VAi praten over het boek dat ze samen met fotograaf Michiel De Cleene maakte.
Meer weten
 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub