Brussel, de torens, de stad

Cover Publicatie Brussel, de torens, de stad

De publicatie 'Brussel, de torens, de stad'  tracht een antwoord te formuleren op de stedenbouwkundige, technische, sociologische en economische vraagstukken die ter sprake komen bij hoogbouwprojecten in de stad. Centraal staat een studie van Bernard Declève van URBA-UCL, die peilt naar de voorwaarden waaraan torenprojecten in Brussel zouden moeten voldoen. Vervolgens wordt de opportuniteit van hoogbouw in stadsprojecten behandeld aan de hand van interviews met onder meer Thierry Paquot, filosoof en stedenbouwkundige, Bouwmeesters Olivier Bastin en Kristiaan Borret, promotor Stephan Sonneville en architect Christian de Portzamparc. Ten slotte wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de torens in Brussel, een bijdrage van Pierre Bernard.

De publicatie is een uitgave van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub