Breuckland. Design interventions for a post-crisis Brooklyn

cover Breuckland

Dit boek presenteert het resultaat van twee jaar ontwerpend onderzoek door studenten van de KU Leuven olv. Tom Thys en Ward Verbakel, en kadert in de expo 'Breuckland. De voorstad'. Het verbeeldt een toekomst waarin wonen en werken dicht bij elkaar kunnen liggen.

Het kwalitatief huisvesten van de explosief groeiende bevolking binnen een bestaande context  is een van de grote opgaven voor de 21ste eeuw. Ook het geïntegreerd denken over productie, logistiek en groothandel binnen de stad staat op de agenda. En wat met onze metropolitane infrastructuur die net zo goed een buurtpark of de waterzuivering voor een wijk zou kunnen bevatten?

‘Breuckland’ is een architectuurexperiment, losjes gebaseerd op de New Yorkse voorstad Brooklyn. Het wil een alternatief bieden voor het sectorale denken in de stedenbouw. Er wordt resoluut gekozen voor de amalgame voorstad als ideaal werkterrein. Niet het historische centrum of het landelijke wonen, maar de voorstad biedt de meest voorkomende en alledaagse context in Vlaanderen.

De publicatie kan besteld worden via de website van deSingel.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners