Bouwmeester Rapport 2012-2015

Het Bouwmeester Rapport 2012-2015 biedt  een lijvig en rijk geïllustreerd overzicht van de werking van het Team Vlaams Bouwmeester. Diverse partners, experten en teamleden laten hun licht schijnen over de initiatieven, allianties en realisaties die in de voorbije vier jaar tot stand zijn gebracht. Daarbij gaat ruime aandacht naar vertrouwde instrumenten als de Open Oproep, maar ook naar de nieuwe trajecten die door voormalig Bouwmeester Peter Swinnen werden opgestart: de Pilootprojecten, het samenwerkingsverband Labo Ruimte, ontwerpend onderzoek rond specifieke cases …

Het boek is óók het product van een bewogen tijd, waarin het Bouwmeesterschap zélf het voorwerp uitmaakte van bijwijlen heftig publiek debat en vervolgens van een grondige evaluatie. De maatschappelijke relevantie van het instituut is inmiddels bekrachtigd, zijn functie en plaats binnen de Vlaamse overheid scherp gesteld. Dit boek getuigt van de rijkdom van onze werking en nodigt uit om vooruit te kijken naar nieuwe uitdagingen.

Met bijdragen van o.a. Maarten Delbeke, Filip De Rynck, An Fonteyne, Tine Hens, André Loeckx, Pieter T’Jonck, Christophe Van Gerrewey, Jürgen Vandewalle, Bart Verschaffel, Els Vervloesem, Tom Willems … en beeldenreeksen van o.a. Stephanie Kiwitt en Filip Dujardin.


Download de digitale versie

Papieren versie van het rapport is niet meer beschikbaar.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub