Architectuurnota 2009-2014

Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen stellen de Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) de allereerste architectuurnota Vlaanderen voor. Doel van de nota is de Vlaamse regering te inspireren in haar architecturale beleid door de ontwikkeling van een architectuur-reflex. Het belang van het geïntegreerde project wordt onderstreept en het debat omtrent kwaliteitsvolle architectuur geopend.

De integrale nota kunt u hier downloaden.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub