Architectuur, een gebruiksaanwijzing. Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 volgens Geert Bekaert

Architectuur, een gebruiksaanwijzing. Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 volgens Geert Bekaert - Christophe Van Gerrewey

Geert Bekaert (1928) is de meest productieve en gezaghebbende architectuurcriticus uit de twintigste eeuw in het Nederlandse taalgebied. Tegelijkertijd is hij een van de meest literaire publicisten. Tussen 2008 en 2012 werd, met steun van de Vlaamse Gemeenschap, zijn verzameld werk (10 delen, ca. 1500 teksten) uitgegeven. Dit boek, een herwerking van een doctoraatsproefschrift, is de allereerste grondige studie van zijn geschriften, zijn aanpak en zijn thema’s. Door de brede interesse en methode van Bekaert, en door de gerichte thematische analyse van Van Gerrewey, biedt het tegelijk een overzicht op de debatten en de onderwerpen binnen de Belgische, Nederlandse en Europese architectuurcultuur sinds 1950. Van Gerrewey heeft daarvoor een opeenvolging opgesteld van zes thema’s: religie, wonen, maatschappij, geschiedenis, stad en cultuur. Deze onderwerpen worden besproken aan de hand van de teksten van Bekaert, en aan de hand van het werk van binnenlandse en buitenlandse architecten dat er het onderwerp van was. Met illustraties uit de diacollectie van Bekaert en een geselecteerde bibliografie van zijn publicaties.

Inhoud:
0. Geestelijke oefeningen: Een lees- en schrijfwijzer.
1. Architectuur & religie: Nieuwe ideeën over de moderne bouw
2. Architectuur & Wonen: Het sacrale is het alledaagse
3. Architectuur & maatschappij: Cum finierit, tunc incipiet
4. Architectuur & geschiedenis: Arm verleden!
5. Architectuur & stad: Ik houd van het tijdperk waarin ik geboren ben.
6. Architectuur & Cultuur: Architecture is FUN

Christophe Van Gerrewey (1982) studeerde architectuur (UGent) en literatuurwetenschap (KULeuven). Hij publiceerde in tijdschriften als Journal of Architecture, Architectural Theory Review, A+U en ARCH+. Samen met Mil De Kooning was hij van 2007 tot 2012 redacteur van de verzamelde opstellen van Geert Bekaert. In 2014 publiceerde Lannoo het overzichtswerk Architectuur België. 25 jaar in 75 projecten. Daarnaast verschenen bij De Bezige Bij de romans Op de hoogte en Trein met vertraging, en de essaybundel Over alles en voor iedereen.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners