Antwerpen herwonnen stad? Maatschappij, ruimtelijk plannen en beleid 1940 - 2012

Antwerpen herwonnen stad? Maatschappij, ruimtelijk plannen en beleid 1940 - 2012

Hoe kwam de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen tot stand? Welke invloed hebben burgers, politici, bedrijven, het middenveld, ruimtelijke planners, … gehad op bepaalde beslissingen? Welke lessen kunnen we trekken uit het verleden om de toekomstige ruimtelijke uitdagingen vanuit sociaal, economisch, ecologisch en bestuurlijk perspectief aan te gaan?

‘Antwerpen herwonnen stad?’ is een boek geschreven door gepassioneerde getuigen van - en betrokkenen bij - de ontwikkeling van de stad Antwerpen. U krijgt het verhaal van:

  • De ruimtelijke ontwikkeling van de Antwerpse stadsregio opgedeeld in grote periodes als kapstok voor thematische analyse
  • De ruimtelijke plannen, de projecten en het beleid die de voorbije 70 jaar ontwikkeld zijn om de ruimtelijke ontwikkeling in en om Antwerpen te sturen
  • Wonen in Antwerpen, van ongebreidelde suburbanisatie tot langzame stadsvernieuwing.
  • Mobiliteit en publieke ruimte in Antwerpen, een voortdurende discussie
  • Economische ontwikkelingen en de invloed op de ruimtelijke planning
  • Lessen uit het verleden en blik op de toekomst

Dit unieke boek geeft u inzicht in de grote dynamieken die speelden tijdens 70 jaar ruimtelijke ontwikkeling in de Antwerpse stadsregio. Het zorgt voor een stoffering van het stadsdebat rond heikele punten zoals mobiliteit, leefbaarheid en rechtvaardigheid. Want waar anders dan in Antwerpen is deze discussie levendiger dan ooit?

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners