Alison & Peter Smithson: A critical Anthology

The ‘Critical Anthology’ is een verzameling teksten die in de periode 1954 t/m 2010 is geschreven over het werk van Alison en Peter Smithson. Deze teksten zijn antwoorden of reacties op de vele teksten en publicaties die de Smithsons zelf parallel aan hun projecten publiceerden. Het boek is de eerste in een reeks ‘critical anthologies’; de uitgever is voornemens soortgelijke bloemlezingen van teksten over het werk van andere architecten te publiceren

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners