Achtergrond #03 - Architect / Ontwerper / Onderzoeker? Casus Mare Meum: een oefening op zee

10,00 €
Achtergrond 03 - Architect / Ontwerper / Onderzoeker? Casus Mare Meum: een oefen

Het Vlaams Architectuurinstituut werkt aan een nieuwe cultuur voor architectuur door sensibiliseren en bewustmaking. De reeks Achtergrond biedt inzicht in actuele thema’s en maakt ruimte voor uitgewerkte standpunten én overleg tussen diverse specialisten. De reeks is een instrument om het interdisciplinaire karakter van architectuur aan bod te laten komen, maar ook om perspectieven te ontwikkelen voor de toekomst.

Het derde nummer in de cahierreeks van het VAi is een terugblik op de tentoonstelling Mare Meum, die plaats vond in het kader van de Internationale Architectuurbiënnale te Rotterdam (27 mei tot 26 juni 2005) en werd hernomen in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Gent (6 december 2005 tot 13 januari 2006) en in het Kursaal van Oostende (13 juli tot 27 augustus 2006).

Verschillende ruimtelijke planners, architecten en ontwerpers stelden in de expositie scenario’s voor voor een  duurzame ontwikkeling van het Belgische Kustgebied.  Met het oog op de stijging van de zeespiegel en ruimtelijke processen ontwikkelden het GAUFRE onderzoekersteam enerzijds en de ontwerpers FLCextended anderzijds elk voorstellen van exploitatie van de ruimte op zee. Aan de basis daarvan lagen twee verschillende manieren van onderzoek: een fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en een artistiek, exploratief onderzoek.

Achtergrond 03 is de neerslag van een denkoefening over het belang en de rol van de ontwerper en van het ontwerpmatig onderzoek voor maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.  Het cahier is toegespitst op de visievorming over toepassingen op de Belgische zee: Mare Meum.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners