A12NU Onderzoek naar de A12 Zone tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten

Cover - A12NU Onderzoek naar de A12 Zone tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten

De zone langs de A12 snelweg bij Utrecht is een gebied doorsneden door een stelsel van hoofd- en parallelrijbanen dat een lange periode van bestuurlijke vergetelheid heeft gekend. Desondanks, of juist hierdoor, kent het gebied een grote diversiteit en een eigen dynamiek. De Stichting A12NU onderzocht het gebied, met de bedoeling de A12 zone bij Utrecht en vergelijkbare gebieden elders in Nederland op een vernieuwende manier onder de aandacht te brengen en alternatieven te stimuleren voor de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan.

Het cahier A12NU Onderzoek naar de A12 Zone tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten vat de resultaten van het onderzoek naar de A12 zone samen.

Het gebied wordt bekeken door de bril van een kunstenaar, een planoloog, een landschapsarchitect, een economisch geograaf
en een socioloog. Historische kaarten, analyses en portretten van bewoners en gebruikers brengen het gebied breed in beeld.

Het cahier is onderdeel van een tentoonstelling en van een debat over deze thematiek. Ze vormt het ‘werkmateriaal’ om dit debat te voeren en is een opmaat naar een andere aanpak van verstedelijkte snelweggebieden.

Het cahier is te bestellen bij Stichting A12NU.

Bron: a12nu.nl

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub