Basisschool Zonnekind

Basisschool Zonnekind is een van de 25 pilootprojecten voor passievescholenbouw, een initiatief van de Vlaamse regering. De school ligt midden in de Kalmthoutse bossen.

De vrije basisschool Zonnekind is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de bouwheer en het architectenbureau en mag in geen geval op de Dag van de Architectuur ontbreken. Het is allesbehalve een doordeweeks schoolgebouw en het oogt heel modern. Aan de zuidkant is over de hele lengte een overkragende, zonwerende luifel voorzien. Dit levert een mooie ‘spanning’ op tussen binnen (het leren) en buiten (het spelen). Naast bescherming tegen weer en wind biedt de luifel een ‘tussenstadium’ aan tussen het geborgene van de klaslokalen en het open, gemeenschappelijke speelterrein. Net zoals de klas voor het eerste leerjaar wordt de eetzaal voorzien op de verdieping.

Het schoolgebouw omvat drie kleuterklassen, een instapklas en polyvalente ruimte op het gelijkvloers, een klas voor het eerste leerjaar en eetzaal op de eerste verdieping. Een lage overzichtelijke groenzone zorgt voor de scheiding tussen de nieuwe kleuterschool en de bestaande lagere school. Zichtlijnen en wandelpaden doorheen deze zone worden gevrijwaard om de site voor elke bezoeker en gebruiker overzichtelijk en toegankelijk te houden. Zonnekind kreeg ook een nieuwe veilige schooltoegang en nieuwe speeltuinen voor zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2015.

Architectenbureau: 

B-architecten

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Zonnekinddreef

Nummer: 

8

Gemeente: 

Kalmthout

Land: 

België

Datum oplevering: 

2014

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub