Architectuurarchief Provincie Antwerpen

De opdracht van het architectuurarchief is tweeërlei. Ten eerste wenst het archief de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening in de provincie Antwerpen van 1800 tot heden te documenteren, ten tweede wil het de kennis en de belangstelling voor deze onderwerpen bevorderen. Het archief bewaart documenten van architecten, stedenbouwkundigen, bouw- en immobiliënfirma's en met het vakgebied verwante instellingen.

Gebouw: 

Archiefhuis

Straat: 

Parochiaanstraat

Nummer: 

7

Postnummer: 

2000

Stad: 

Antwerpen

Provincie: 

Antwerpen

Telefoon: 

03 202 04 73

Email 1: 

dirk.laureys@provincieantwerpen.be

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub