Architecture Workroom Brussels

Architecture Workroom Brussels is een werkplaats voor ontwerpend onderzoek binnen de architectuur, stedenbouw en alle aan de ruimtelijke ontwikkeling verwante disciplines. Haar centrale ambitie is het initiëren en stimuleren van de ontwikkeling van éen het onderliggend debat over nieuwe modellen, principes en visies voor de vormgeving van de leefomgeving.
De focus van de acties die de werkplaats ondersteunt en onderneemt, is de architecturale toekomst van de stad in het algemeen, en van het verstedelijkte Europa in het bijzonder. Brussel, kleine kosmopoliete stad en Europese hoofdstad, is voor de werkplaats zowel een ideale internationale context als voorwerp voor ontwerpend onderzoek. Als laboratorium in de architectuur zal de Architecture Workroom Brussels het intellectuele kader en de noodzakelijke ondersteuning bieden voor reflectie, ontwikkeling en presentatie van speculatief architectuurontwerp.

Straat: 

Handelskaai

Nummer: 

30

Postnummer: 

1000

Stad: 

Brussel

Land: 

België

Telefoon: 

+32 2 204 07 10

Email 1: 

info@architectureworkroom.eu

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners