Architecten - Bouwers

De leden van deze vzw zijn zelfstandige architecten, ingeschreven bij de Orde van Architecten. Bij hun aansluiting krijgen ze allen een extra opleiding waarbij ze alles vernemen over de ab-formule. Tweemaal per jaar volgen de leden tevens een vormingsweekend. Voor de architecten is dit een gelegenheid tot bijscholing en specialisatie, maar ook tot ontmoeting en uitwisseling van ervaringen, wat de kwaliteit van hun werk ten goede komt.

Een zelfstandig architect kan slechts in zeer beperkte mate naar buiten treden, de vzw architecten-bouwers kan meer. Oorspronkelijk was het deze vzw die de ab-formule propageerde doch omdat het ab-idee meer en meer weerklank vond, groeperen we sinds enige jaren de activiteiten die specifiek gericht zijn naar de bouwheer in de nv dienstencentrum architecten-bouwers.

Terwijl de vzw architecten-bouwers zich richt naar de architecten verzorgt de nv dienstencentrum architecten-bouwers de contacten met de bouwheer. Zij promoot de ab-formule op bouwbeurzen: zowel op Batibouw als op regionale beurzen heeft zij een vaste stek. Architecten-bouwers is ook aanwezig in woon- en dagbladen en nu uiteraard ook op de informatiesnelweg.

Straat: 

Tweehuizenweg

Nummer: 

75

Bus: 

15

Postnummer: 

1200

Stad: 

Brussel

Land: 

België

Telefoon: 

+32(0) 2 770 92 22

Fax: 

+32(0) 2 772 32 43

Email 1: 

info@a-b.be

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners