Beleidsnieuws

Kunstenaars, architecten, vormgevers,... kunnen tot 1 oktober kandideren voor een verblijf in 2015 in een buitenlandse residentie waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft.
Het Agentschap Kunsten en Erfgoed en het Vlaams Architectuurinstituut organiseren in het najaar 2014 infonamiddagen voor de sector architectuur en vormgeving.
Naar aanleiding van de fusie van BAM, VTi en Muziekcentrum Vlaanderen loopt de vacature voor een Algemeen Directeur (m/v) voor het nieuwe eengemaakte kunstensteunpunt in Brussel. Solliciteren voor 8 september.
Wilt u een nieuwkomer in België ondersteunen bij zijn zoektocht naar een job in uw sector/beroep?
www.pulsenetwerk.be
Pulse - Transitienetwerk Cultuur - organiseert op 23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn derde Trefdag, met als thema 'Cultuur: (on)gemeen goed'.
Projectoproep BesteBuren, beeld © Tjarko van der Pol / SaltyStock
Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Brussel) en DutchCulture (Amsterdam) introduceren het culturele feestjaar Vlaanderen-Nederland: BesteBuren. In 2015 is het 20 jaar geleden dat Nederland en Vlaanderen een Cultureel Verdrag sloten.
In het BKO/RAB Cahier # 6 gaat alle aandacht naar de kunstenaars in Brussel: Kunstenaars maken de stad. Artistieke praktijken in Brussel. 
Publicatie 'Creative Europe: What's in it for me?'
Het Creatief Europa programma 2014-2020 is begin dit jaar in voege getreden. Naar aanleiding daarvan heeft de Europese Commissie een overzichtelijk boekje gepubliceerd waarin het nieuwe programma wordt uitgelegd.
Het Kunstenloket organiseert infosessies om duiding te geven over het kunstenaarsstatuut. Het sociaal statuut voor kunstenaars is in volle ontwikkeling. Verschillende wijzigingen zetten zich door. Hoog tijd om alles op een rijtje te zetten.
Het agentschap Kunsten en Erfgoed, het VAi (Vlaams Architectuurinstituut) en Ar-Tur vzw (Turnhout) organiseren in de zomer 2014 infonamiddagen voor de sector architectuur en vormgeving.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners