Beleidsnieuws

Kunsten en Erfgoed zoekt kandidaten voor de pool van beoordelaars die binnen het nieuwe Kunstendecreet subsidiedossiers zal beoordelen. 
Het beoordelingsproces wordt opgevolgd door adviescommissie kunsten. De adviescommissie heeft als taak om de beoordelingsmethodiek te ontwikkelen en bewaken.
Beleidsnota Cultuur 2014-2019
Minister van cultuur Sven Gatz presenteerde vorige week zijn beleidsnota cultuur voor de periode 2014-2019. Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer.
Op donderdag 6 november 2014 verzamelen alle cultuur- en jeugdorganisaties met een hart voor cultuureducatie voor het jaarlijkse sectormoment.
Minister Gatz kondigde een ingrijpende besparing af van gemiddeld 5% voor cultuur. De artistieke sector, waaronder architectuurcultuur, moet ruim 7% inleveren op de toegezegde subsidie.
www.kunstenloket.be
Kunstenloket vzw bestaat 10 jaar. Op 13, 20 en 27 november organiseert het daarom adviesavonden met een feestelijke toets voor ontwerpers en kunstenaars.
Architectuurcultuur is fijn vertakt in de hele architectuursector. Het Kunstendecreet ondersteunt hiervan een klein deel. Dit heeft echter een sterk hefboomeffect.
www.pulsenetwerk.be
Op donderdag 23 oktober organiseert Pulse Transitienetwerk Cultuur haar jaarlijkse trefdag: 'Cultuur: (on)gemeen goed'. Op deze derde editie wil Pulse samen met cultuurprofessionals de zogenaamde ‘derde weg’ van het gemeengoed verkennen.
www.transitiefestival.be
Op dinsdag 7 oktober organiseert het Transitienetwerk Middenveld haar tweejaarlijkse Transitiefestival in de Vooruit in Gent.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners