Beleidsnieuws

Creative Ville - Flanders DC
Op 23 juni 2015 organiseert Flanders DC in Brussel voor de tweede keer Creative Ville, hét inspiratie-event rond ondernemen in de creatieve sector. Creative Ville brengt boeiende verhalen van creatieve ondernemers van bij ons.
Ambitienota Architectuurcultuur is vliegwiel voor maatschappelijke innovatie
11 Vlaamse en Brusselse culturele organisaties uit de architectuursector bundelen de krachten. Ze gaan resoluut voor méér.
Op zondag 15/11 vindt de vierde Kunstendag voor Kinderen plaats. Vorig jaar hadden meer dan honderdtachtig organisaties een of meer activiteiten opgezet.
Op 1/4 stelde minister Sven Gatz zijn langverwachte visienota Kunsten voor aan de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.
Op 15 september worden de eerste subsidieaanvragen ingediend in het kader van het nieuwe Kunstendecreet. Omdat het nieuwe decreet heel wat wijzigingen met zich meebrengt, organiseert het Kunstenpunt infosessies.
www.projecttracks.be
De online toolbox voor archief- en collectiezorg in de kunstensector, TRACKS, is nu ook gedeeltelijk in het Engels te raadplegen. Alle richtlijnen en de meeste praktijkvoorbeelden zijn reeds vertaald, andere teksten volgen nog.
Kunsten en Erfgoed zoekt kandidaten voor de pool van voorzitters in het kader van het nieuwe Kunstendecreet.
Folio
In een nokvolle Ter Arken-zaal in Bozar hielden eind 2014 zo’n dertigtal tijdschriften Folio boven de doopvont. Dat is een nieuw samenwerkingsverband tussen Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften.
Dag van de Cultuureducatie 2015 - Cultuur in verandering
De samenleving is in beweging. Ze transformeert snel en dat raakt iedereen.
Wat hebben Karel Poma, Luc Martens, Bert Anciaux en Sven Gatz gemeen? Ze waren of zijn alle vier Vlaams minister van Cultuur. Ze blikken terug op hun keuzes en bespreken de plannen van huidig minister Sven Gatz. Werner Trio (Klara) modereert.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners